Socialpsykiatrisk Center

Huset Horseager er et kommunalt tilbud til dig, der har psykiske problemer i form af krise, angst, længerevarende sindslidelse eller psykiske problemer, som også giver dig sociale vanskeligheder.

Det kan være kriser opstået i familien, sygdom eller andet. Det kan være du oplever angst for at være blandt andre mennesker eller at du føler det uoverskueligt at tage dig sammen til at komme i gang. Det kan også være, at du er usikker på hvordan du håndterer psykotiske oplevelser. Det er også et tilbud for dig, der har psykiske problemer og samtidig et misbrug.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk